۱۳۹۳ اردیبهشت ۸, دوشنبه

حکم اعدام 683 نفردرمصر

دادگاهی درمصر،برای 683 نفرحکم اعدام را صادرکرد. قاضی دادگاه گفته است که این 683 نفربه خاطرحمله به یک پاسگاه و قتل یک پلیس محکوم به اعدام شدند. صدور حکم اعدام برای 683 نفرآنهم درظرف چند ساعت درمصر، واکنش تند مردم را به دنبال داشت. گفته می شود که بیشتر این 683 نفر،عضواخوان المسلمین هستند. چندی پیش دادگاه مصردریک حکم دیگر529 نفردیگررا به حکم اعدام و برخی ازآنان را به حبس ابدمحکوم کرد. آقای بدیع رهبراخوان المسلمین هم درجمع این 683 نفر می باشد، که منتظرحکم اعدامش باید باشد. برای معلومات زیادترلینگ زیررابازکنید.
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/04/140428_l51_egypt_mass_death_sentence.shtml

۱۳۹۳ اردیبهشت ۴, پنجشنبه

آخرین روزآموزش وبلاگ نویسی

امروزآخرین روزکور س آموزش وبلاگ نویسی بود. این کورس که ازطرف موسسه علمی فرهننگی ققنوس و خانه فرهنگ افغانستان به مدت یک هفته درمرکزشهر بامیان برگزارشده بود. دراین ورکشاب تقریبا پنج شش نفری ازخانمها و تقریبا 16 نفر ازآقایان اشتراک کرده بودند، به ترینری محترم استاد امیرعلی خاوری که خود دانشجوی دانشگاه بامیان است، برگزارشده بود. بیشتراشتراک کننده گان، محصلین دانشگاه بامیان بودند . من به نوبه خود ازمحترم امیرعلی خاوری ترینر این برنامه و محترم  خانم عارفه اکبری که سهم ارزنده ای دربرگزاری این برنامه داشتند، وهم چنین ازآقای عبدالطیف جان عظیمی که با راهنمایی ها وعکس های خوب شان ، کمک زیادی به بچه ها کردند ، محترم محمد علی شیدا که لطف زیادی نمودند، و هم چنین ازآقای حسین داد احمدی مسوول دفترمجما درزون بامیان، که جاومکان این برنامه را به خوبی برایمان تهیه کرده بودندتشکر و قدردانی می کنم. بی شک که دایرکردن ا ین گونه برنامه های خوب ومفید ورایگان، دررشد رسانه های جمعی و آگاهی مردم صفحات مرکزی و بامیان نقش به سزایی دارد. که ما هم این برنامه را برای آینده بامیان به فال نیک می گیریم و ازاحساس این اشتراک کننده گان ،افتخارمیکنیم. ومن الله توفیق  می خواستم بیشتر بنویسم ولی پنچ شنبه ساعت 05:30 بعدازظهراست و من هم باید بروم. یاهو......

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲, سه‌شنبه

پانزدهمین سوال شبکه پیوند

پانزدهمین سوال شبکه پیوند :


نتایج مقدماتی انتخابات در طی سه روز آینده اعلان خواهد شد، به نظر شما امکان تقلب در روند شمارش آرا وجود دارد؟

وماهم این گونه جواب دادیم
بادرنظرداشت دوانتخابات قبلی که پشت سرگذرانده ایم ، این انتخابات هم بدون تقلب نخواهدبود، ولی شاید درحد کمترازدوره های پیشین، بی شک که درافغانستان نمی تواند هیچ نهادی بدون تقلب و زد وبندهای سیاسی عمل کند، کمیسیون انتخابات افغانستان هم ازاین امر، بی نصیب نخواهدماند. چنانچه ما وشما دررسانه های اجتماعی کلیپ ها و عکس های زیادی ازتقلب ،رامشاهده کردیم. امیدوارم که اشخاص مسوول بتوانند ویا حداقل کوشش حداکثرخودرابرای یک نتیجه بدون تقلب ، انحام دهند و رییس جمهورآینده کشورمان را اعلان کنند.


باسپاس
علی مهرآیین

بامیان

۱۳۹۳ فروردین ۲۷, چهارشنبه

آشتی درپای چوبه دار

آشتی دومادر درپای چوبه دار، حتما بخوانید

 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/04/140416_u07_execution_pardon_noor_balal.shtml

اطلاعیه موسسه ققنوس

موسسه علمی فرهنگی ققنوس، کورس آموزش عکاسی ،فیلمبرداری و وبلاگ نویسی را درشهر بامیان دایرمی کند. این کورس تقریبآ یک هفته ای ، بطوررایگان می باشد. علاقه مندان می توانند برای جزییات بیشتر به این شماره تلفن زنگ بزنند. عبدالطیف عظیمی 0771299031 

سنگ تمام

شب گذشته یک درجن مهمان داشتیم، من که تقریبا دم شام ازدانشگاه به خانه رسیدم، دیدم که عیال محترم ،خانم جان ، مشغول پذیرایی ازمهمانان گرامی هستتند ، ایشا ن همه اجناس رابه تنهایی ازبازارخریده و خانه برده با بهترین سلیقه طبخ کرده و برسرسفره مان آورد. واقعآ شگفت زده شدم. خانم جان واقعآ که سنگ تمام گداشته بودند. خیلی کم توانست با مهمانان به گپ وشنودبپردازد. این همه دست پخت ها ی خوب و خوشمزه واقعا که مهمان ها راغافلگیرکرد و آنها هم با میل غذای شان راصرف کردند. یکی ازبچه ها دسترخان می آورد، دیگری نان می آورد، دیگری مشغول چیدن بشقاب ها بود، ودخترم هم برای مادرش ،دستیار خوبی شده بود. بدین وسیله اززحمات عیال جان محترمه ، تشکر وقدردانی میکنم. احساس خوبی داشتم، جدا ازاینکه خود مهمانی به هرحال ، خرجهایی دارد، ولی به  این احساسش می ارزد. وقتی که شما هم مهمان داشتین، این تجربه را خوب احساس کنید.

ربوده شدن دوصددخترازیک خوابگاه

درتویترنوشته شده بود، حدود دوصد دخترازیک لیلیه (خوابگاه) ربوده شدند. یک دفعه جانم سردشد و فورآ نام همه ولایت ها درذهنم خطورکرد.دردلم می گفتم درکدام ولایت باشد، باحالتی ناآرام، سایتی که درآن جزییاتش را گفته بود، بازکردم، دیدم که خوشبختانه درافغانستان نیست ، بلکه درکشورنیجیریه است . برای جزییات بیشتر، لینک زیررابازکنید.می توانیم بگوییم که وضعیت این کشورازافغانستان هم بدتراست.
http://www.khaama.com/persian/archives/13335

۱۳۹۳ فروردین ۲۶, سه‌شنبه

جواب دیوانه

داکتری ازدیوانه ای پرسید: چه شد که دیوانه شدی؟ دیوانه گفت من بازنی عروسی کردم که یک دختر18 ساله داشت، بعداین دخترعاشق پدرم شد، و با او عروسی کرد، پس زن من خشوی پدرم شد و پدرم داماد من شد،بعد هم این دخترو پدرم صاحب یک پسرشدند درحالی که نوزاد برادرم می شد، نواسه زنم هم بود پس نواسه من هم بود، یعنی من پدرکلان برادرم بودم ، بعد من و زنم صاحب یک پسر شدیم حالا دیگه زن پدرم خواهراندرپسرمن بود،وپسرم هم خصوربره پدرم بود، درحالیکه زن پدرم هم خواهراندرنواسه اش شده بود!! حالا شما بگویید شما اگرجای من بودید ، دیوانه نمی شدید؟؟؟

۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

سیزدهمین سوال شبکه پیوند

سیزدهمین سوال شبکه پیوند:
کمیسیون شکایات انتخابات میگوید که در انتخابات سال 2014 تقلب بیشتری نسبت به انتخابات 2009 صورت گرفته است.شما چه فکر میکنید که انتخابات این دوره به شکل فاسدتری برگزار شده و یا مردم بهتر توانسته اند تخلفات را گزارش بدهند؟

به نظرمن تقلب نسبت به دوره گذشته زیاترنبوده بلکه کمتربوده ولی بخاطرهوشیاری سیاسی مردم،و امکانات ارتباطی مثل تلفن های همراه، که عکس هم می شودباآن گرفت،کاربران شبکه های اجتماعی، مثل فیس بوک، تویتر،وبلاگ ها،وسایروبسایت ها،یک نوعی احساس مسولیت کردن مردم درخود پروسه انتخابات، اینها همه باعث شده که کوجکترین تخلف هم به کمیسیون سمع شکایات ، گزارش داده شود، من فکرنمیکنم که تخلفات ازانتخابات قبلی هم زیادترشده باشد ولی این را باید قبول کنیم که بدون تخلف هم شاید نبوده باشد، ولی نه درآن حد که بتواند نتیجه انتخابات را زیرسوال ببرد.درآخرمی خواهم بگویم که انتخابات 1393 جند خوبی ای که داشت، اینها بودند، اشتراک همه جانبه مردم افغانستان، که این خود نویدی برای آینده بهترافغانستان است، دوم، باورمندی به جوانان ما دراردوی ملی افغانستان و تامین امنیت خوبشان درروزهای انتخابات، سوم ، زیاد شدن خبرنگاران ،رشدرسانه های جمعی و اجتماعی و مسولیت پذیری هرافغان درهرچه بهتربرگزارشدن این پروسه .

۱۳۹۳ فروردین ۲۱, پنجشنبه

یازدهمین سوال شبکه پیوند یازدهمین سوال شبکه پیوند که برایمان رسیده است وما هم این گونه جواب داده ایم.

1.      در مورد اینکه در روز انتخابات شما چگونه رای دادید/ندادید توضیح بیشتری بدهید؟
در روزانتخابات به نسبت شلوغی بیش ازحد که باعث شکسته شدن شیشه های مکتب شد ، نتوانستم رای بدهم، تصمیم گرفتم که بعدازظهربیایم. ازصبح تا بعدازظهردایم به این فکربودم که مبادا ورقه رای دهی خلاص شود،و من نتوانم رای بدهم. و هم چینین به خاطرگزارش دهی چندین دفعه به این مرکزرای دهی سرزدم. دفعه اول پلیس ها مراتلاشی کردند. و لی تا وقتی که رای دادم تقریبا بیش ازشش هفت باردیگه که داخل این مکتب شدم، هیچ پلیسی مراتلاشی نکرد. نه تنها مرا بلکه خیلی ازمردم را دیدم که بدون تلاشی ازدروازه مکتب بداخل می رفتند. بالاخره ساعت 03:30 بعدازظهر موفق شدم که بداخل مکتب رفته و به کاندید مورد نظرخودرای بدهم. درآخرمی خواهم به یک موضوع اشاره کنم که بامیان یک ولایتی است که همیشه ازامنیت خوبی برخورداربوده وگرنه اکرددردیگرولایات بدین قسم مردم بدون تلاشی رد شوند حتما یک حادثه رخ خواهد داد.
2.      آیا شما از سیستم رای دهی راضی هستید؟
بله ازسیستم راضی هستم ولی بعضی مشگلاتی دیده می شد که می توان گفت ، کمبود ورقه های رای دهی که ساعت 12:30 مرکزرای دهی خانمها ورقه های رای دهی را تمام کردند و خانمها مجبورشدند که تقریبا به شش کیلومتر دورتزازاین محل درجنوب شهر بامیان، به مکتب دخترانه که واقع درقریه سید آباد است ، بروند ورای خود را بدهند که من فکرمیکنم که بعضی ازخانمها که وسیله نقلیه نداشتند،ازهمین جا دوباره به خانه های شان بازگشتند.

3.      چقدر به نتیجه انتخابات اعتماد خواهید کرد؟
 راستش بعضی ازمردم می گویند که هرکسی را که دولت های خارجی مخصوصا ابرقدرتها انتخاب کنند، همان نفر ریس جمهورمی شود، اگردولت های خارجی دراین پروسه دخالت نکنند، مردم به این پروسه اعتماد کامل دارند و شخصا خودم هم خوش بین هستم.اگربگوییم هیچ تقلبی صورت نگرفته است که دروغ است ،تقلب حتما صورت گرفته و خواهد شد، ولی باهمه این مشکلات ، بازهم یک پروسه دمکراسی برای مردم افغانستان است که خوش بین هستم به عنوان یک افغان .

۱۳۹۳ فروردین ۲۰, چهارشنبه

اعلان نتیجه کانکور

امروزبعد ازچند ساعت تلاش ، بالاخره توانستم که نتیجه 5 نفرازاقوام را درامتحان کانکورپیداکنم . و بدترازهمه، خبردادن به آنها بود که ازجمله 5 تن ، فقط دونفرشان آن هم درانستیتوت ها قبول شدند. خیلی سخت بود که برای سه نفرناکام چی رقم بگوبم که شما ناکام ماندید. بعد ازاین که به آنها خبردادم، پیش خود فکرکرد م که به من چه ، خوب درس می خواندید و نتیجه خوب می گرفتید. من که گناهی ندارم. با این همه مصروفیت های کاری ام همین قدر که جستجو کردم و نتیجه شان را به آنها گفتم ، هم کاربس بزرگی کرده ام. 

۱۳۹۳ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

بدست خوددرختی می نشانم

بدست خود درختی می نشانم                               به پایش جوی آبی می کشانم
کمی تخم چمن برروی خاکش                              برای یادگاری می فشانم
درختم کم کم آرد برگ وباری                             بسازدبرسرخودشاخساری

دیروز بعدازظهرکه ازدفترزودتربه خانه رفتم، به همراه عیال محترم و فرزندان همگی عزم راجزم نمودیم ودوعدد درختی را که دوستمان ازیک جای خیلی دوربرایمان فرستاده بود،و تلفنی ازدوست دیگرمان هم راهنمایی های لازمه را گرفتیم،را غرس کردیم.یعنی کاشتیم. بعدازاینکه کاردرختکاری روبه اتمام بود، گفت! خانه گگ ما کم کم خانه میشه ، یک روزدرختی می نشانیم، یک روزجای دیگرش را آبادمیکنیم. پسرکوچکم الیاس،آمد و یکی ازآن درخت ها را که کمی کوچکتربودرا،ازآن خودش خواند،وبه اسم خودش کرد. ازاین کاردسته جمعی خوشم آمد و بعدازآن هرباری که ازپهلوی درختان ، می گذرم، یک حس خوبی برایم دست می دهد.ازسوی دیگر خواستیم که درسرسبزی وطنمان هم ،سهمی گرفته باشیم. ولی دعا کنید دوستان که این درختانی که همه به آن دلخوش کرده ایم، خشک نشود، هم چنین ازدوست عزیزمان هم بخاطرفرستادن این دوعدد درخت خیلی قشنگ ، تشکری و قدردانی می نمایم.

۱۳۹۳ فروردین ۱۳, چهارشنبه

نهال شانی

خیلی دلم می خواست که چنددانه درخت درپیش روی خانه ام بنشانم . که بنا به تکمیل نشدن نقشه حویلی مان ، این کاررا به بهاردیگر، موکول کردیم البته اگرعمرمان باقی بود. که دراین وطن حتی یک لحضه اش هم اعتبارندارد.

گرفتن کارت رای دهی

بعد ازآنکه سه چهاردفعه ای که برای اخذکارت رای دهی به لیسه مرکزبامیان مراجعه کرده بودم و بدبختانه بدلیل صف های طولانی مردم که خواهان کارت بودند، موفق به این کارنشده بودم ، عزم خودراجزم برای پیداکردن کارت انتخابات قبلی ام که درخانه گم شده بود، کردم ، که بعد ازسرگردانیهای زیاد با همکاری خانم جان موفق به پیداکردن آن شدیم. اگرچه کارت های قبلی مان ازمزارشریف بود، و خوب بود که مه یک کارت دفعه قبل ازبامیان گرفته بودم. بعد ازصحبت های طولانی که با خانم داشتم ،خانم را راضی به رفتن به لیسه ذکورمرکزبامیان کردم که برای خودکارت رای دهی اخذنماید. درآن جا که دراین اواخرصف های طولانی مردان وزنانی که خواهان کارت انتخابات هستند، به چشم می خورد. خانم رفته بعدازگذشت تفریبآ دوساعت موفق به این  کارشده و همراه کارت به خانه بازگشت که این موفقیت را به فال نیک می گیریم. وازاین بابت خانم جان خیلی خوشحال به نظرمی رسند ومی گوید که حتی یک رای که من می دهم هم خوب است برای کاندید موردنطرم. وگرنه کارت ازمزارداشتند و می توانستند با آن فقط یه کاندیدان ریاست جمهوری رای بدهد . و حالاازاین که می تواند هم به ریاست جمهوری و هم به شورای ولایتی رای بدهد ، خوشحال است که ازاین خوشحالی عیال محترم، ما هم خوشحالیم. 

بی نظمی درکمپاین زلمی رسول دربامیان

دیروززلمی رسول یکی ازکاندیدان مطرح ریاست جمهوری جهت کاروزارانتخاباتی اش به شهربامیان آمده بود، جمعیت زیادی گردهم آمده بودند، ظاهرآ بعدازآنکه زلمی رسول دردقایق آخرسخنرانی اش ازعده ویاگروه، ویاحزب خاصی نام نبرده بود، یک عده ای دست به بی نظمی می زنند و جلوی زلمی رسول می آیند و برای زلمی رسول می گویند، ماحمایت خودراازشما پس می گیریم.وبلافاصله همان جا درگیری های لفظی بین طرفداران و مخالفانش به وقوع می پیوندد. و هم چنین دیده شده است که عکس هایی اززلمی رسول راهم پاره می کنند. ولی دیروز که هرکاری که شد ، شد ، صلوات بگوییم. ولی ظاهرآ کسانی ازهمین اشخاص گویا شب یا اوایل صبحدم آمده و فاصله میدان هوایی بامیان الی بازاربامیان را که دیروزبا عکس هایی ازاین کاندید تزیین شده بود،همه را پاره پاره کردند. 

دهمین سوال شبکه پیوند

با سلام  و درود به کارکنان شبکه پیوند،
امروز آخرین روز از گرفتن کارتهای رای دهی بود، آیا شما موفق به گرفتن کارت رای دهی شدید؟چشم دید و تجربه شما از مراکز رای دهی چه بوده است؟  
محمد هاشم 19 ساله و محصل دانشگاه بامیان می گوید: ازتقریبآ دوماه پیش تا حال موفق به اخذکارت رای دهی نشده بودم که دیروز 5 صبح به محل اخذکارت رای دهی که درلیسه ذکورمرکزبامیان است رفتم، با آنکه جمعیت کثیری برای گرفتن کارت رای گیری ازراه های دورونزدیگ با موترهای لینی و شخصی آمده بودند، پس ازگذشت تقریبآ سه ساعت آن هم با شناختی که با پلیسی که برای برقراری نظم آن جابود،داشتم ،مرا به داخل رهنمایی کرد ، و بالاخره  موفق به اخذکارت رای دهی شدم. ولی جمعیت اعم اززن و مرد به قدری زیاد بودکه فکرنمی کنم درروزآخرهمه آنها موفق به اخذکارت شده باشند.یکی ازدلایلی که جمعیت زیادی برای گرفتن کارت رای دهی آمده بودند، این بود که درولایت بامیان فقط درهمین نقطه کارت رای گیری می دادند. باید چند جای دیگر و حتی درولسوالی ها شعبات کارت دهی درخدمت مردم می بودکه همه مردم بتوانند کارت رای گیری اخذ نمایند و درانتخابات رای بدهند.