۱۳۹۳ آذر ۲, یکشنبه

مغزیکی ازراکبین موتورسیکلت ،متلاشی شد

دیروز بر اثربرخورد سه عراده موتورسیکلت باهم، مغریکی ازراکبین موتورسیکلت متلاشی شد و دیگری هم به حالت کوما رفت، این حادثه درزیرتپه چونی به وقوع پیوست،  نسبت کم عرض بودن جاده بازاربامیان، وکم تجربه ای راننده گان این وسایط نقلیه، هرروزشاهد حوادثات تلخ ترافیکی دربامیان هستیم. پیش ازاین درحادثه ای دیگری،موتورسیکلت سوارجوانی براثربرخوردبا زمین وجوی آب، 8 دندان خود را ازدست داد.

۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه

درگذشت عمه مهربانمان

عمه مهربانم که هم چنین مادرخانمم بود تقریبا درسن 65 سالگی دار فانی را وداع گفت و به حیات ابدیت پیوست، به همین مناسبت من به اتفاق عیال محترمه عزیمت منطقه تخت ولسوالی ورس ولایت بامیان شدیم، ودرمحفل تدفین و عزاداری شرکت کردیم، عمه مهربان، که کوچکترازپدرم بود، به علت مریض هایی که عاید حالش شده بود، مدت زیادی بود که قادربه راه رفتن نبود. ازعمه جانم دو پسر ودو دختربه جامانده است، پسربزرگتردرایران است و پسرکوچکتردرخدمت عمه ام بود، دختربزرگتر درکابل به همراه باجه جانم زندگی می کنندو دخترکوچکترهم که عیال محترمه مان است، ازبرگزاری هرچه بهتراین محفل عزاداری ازاقوام و بستگان ، تشکری میکنم. وهم چنین خدمت عیال محترمه مان، هم تسلیت عمیق خود را ابرازمیکنیم.

۱۳۹۳ آبان ۱۳, سه‌شنبه

رییس جمهور بخواند

این نوشته هایم را رییس جمهور آقای محمد اشرف غنی بخواند، شاید برای آن چاره ای بیندیشد. به رییس جمهورمان بگویید که لطفآ ولطفآ یک کمیته ای چند نفری متشکل ازعلما و دانشمندان اهل تشیع و تسنن ایجاد بکند، کاراین اعضا فقط و فقط پیدا کردن هلال ماه درآخر ماه مبارک رمضان و هم چنین مشخص نمودن روز عید قربان که این هر دوعید ازبزرگترین اعیاد ملت ماست، باشد، اعضای این کمیته با هم بنشینند ، بحث کنند و به توافق برسند و بعد آ آمدن هرعید و برات رابرای مردم افغانستان اعلان کنند، که بعد ازآن نه شیعه و نه هم سنی به عید و برات خویش شک داشته باشد و به خوبی و خوشی درکنارهم و با هم  ازاین اعیاد ،تجلیل کنند. نه حالا که بعضی ها گوش به زنگ منتظر می نشینند که کشورهای همسایه چه وقت عید می کنند تا ما هم به پیروی ازآنها عید کنیم. بیش ازاین خوب بود که لااقل فقط سالی دوبارو آن هم درعید سعید فطر و گاهم هم عید قربان،این مشکل به وضوح دیده میشد ولی امسال چنانچه دیده شد عده ای ازمردم دیروزمراسم عاشورا را برگزارکرده بودند و عده ای زیادی هم امروز روزعاشورا را برگزارکرده بودند. درقریه ای که من زندگی می کنم، دومسجد دیروزدوشنبه را روز عاشورا می دانستند ومراسم داشتند ولی مسجدی دیگرامروز این کار را انجام دادو امروزرا دهم محرم الحرام می دانست. ایجاد نمودن این چنین کمیته ها ازسویی درنزدیکی اقوامی که با هم و درپهلوی هم دریک وطن واحدزندگی میکنند، می تواند نقش به سزایی داشته باشدو ازسویی دیگر می تواند دردقت زمان اعیاد هم مفید واقع شود و ازسویی دیگر می تواند اعتبار مذهبی افغانستان را دربین کشورهای مسلمان دنیا، بالا ببرد.